8 Temmuz 2017 Cumartesi

Teknoloji ve Hayatımızdaki Etkisi

     Teknoloji; insanoğlunun ihtiyaç gereksinimlerini karşılamak için ortaya çıkan ve her alanda insanların yaşamını kolaylaştıran güç, yetenek, bilgi ve bunların yanı sıra üretim merkezlerinde kullanılan araç, gereç ve aletler olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda insan hayatına yön verecek icatlara da teknoloji ve bilimin etkin bir şekilde kullanılmasıyla ulaşmaktayız. Hayatımızın hemen her alanında teknoloji ile iç içe bulunmaktayız. Gerek gıda sektöründe, gerek ev eşyalarında, gerek savunma sanayisinde, gerek sağlık alanında aklımıza gelebilecek hemen her alanlarda teknolojiyi hayatımızda görmekteyiz.

     Hayatımızda vazgeçilmez haline gelen teknolojik ürün ve aletlerin değeri son derece önemlidir elbette. Aslına bakılacak olursa tüm bu gelişmeler arz talep ilişkisi içindedir. Yani insanların bir şeylere ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaç gereksinimlerini karşılamak içinde bir arayış içerisine girerler. Bu arayış sonucu da bize teknoloji adı altında yeni ürünler, araçlar ve aletler olarak geri döner. Yine bunların yanında çeşitli sorunlarda bu gelişmelerin ortaya çıkmasında pay sahibi olmuştur. Çünkü; sorunları çözüme kavuşturmak için de teknolojik gelişmelerden yararlanılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak teknoloji insanların sorunları, gereksinimleri ve ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmış gelişmelerin bütünüdür. Örneğin; ilk zaman insan toplulukları beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için avlanmak zorundaydılar. Bu av işlemini gerçekleştirmek içinde çeşitli ağaç dalları veya çalılardan mızraklar yapmaktaydılar. Yani mızrak yapımı bu insanların beslenme ihtiyaçlarından ötürü ortaya çıkmıştır.

     Özellikle 1876 yılında gerçekleşen Endüstri Devrimi ile birlikte teknolojik gelişmelerde artmıştır. Bu endüstrileşme teknolojiye uygulanınca Avrupa Devletlerinin ekonomik refahı daha da artmıştır. Bu ekonomik refah sayesinde teknolojik gelişmelerin silah sanayisinde de uygulanmasıyla beraber Avrupa, diğer milletler üzerinde daha kolay üstünlük kurmuş oldu. Yani Avrupa Devletleri savunma sanayisinde teknolojiden yararlanarak üstün bir konuma gelmiştir. Teknoloji ile birlikte makineleşme artmıştır. Bu makineleşmeyle birlikte çeşitli alanlarda fabrikalar kurulmuştur. Bu fabrikalarda makinelerin kullanılmasıyla insan gücü azaltılmış yani insanların yapabileceği işleri tek bir tuşa basarak insanların yapabileceklerinin daha fazlasını makineler yapmaya başlamıştır. İnsanlar fabrikalarda çalışabilmek için köylerden kentlere göç etmişlerdir ve böylece şehirleşmeyle birlikte nüfusta artmıştır. Teknoloji sayesinde sağlık sektörü de gelişmiştir. Sağlık alanında keşfedilen birçok tedavi ve ilaçlar ile birlikte çeşitli hastalıkların önüne geçilmesi sağlanmıştır. Burada sonuç olarak teknolojik gelişmeler aynı zamanda bir ülkenin, bir devletin gelişmesi, ilerlemesi, kalkınması ve vizyonu açısından da önem arz etmektedir.

     Teknoloji insanlar için olmazsa olmazları arasında gibi çünkü hayatımızı kolaylaştıran birçok etkileri var. Örneğin; elektrik, bilgisayar, internet, ev aletleri, cep telefonları, televizyon vb. gibi nice ürünler sayesinde hayatımız kolaylaşmaktadır. Elektrik insan hayatı için en önemli buluşlardan biridir. Çünkü; elektrik olmasa diğer pek çok gelişmelerinde ortaya çıkması mümkün olmayabilirdi. Bilgisayar ve internet sayesinde bir yandan birçok bilgiye, haberlere ulaşırken; diğer yandan oturduğumuz yerden online olarak birçok işlerimizi de halledebiliyoruz. Bu gibi örnekleri daha da düşünerek çoğaltabiliriz. Kısaca etrafımıza, çevremize baktığımızda ortaya çıkmış olan araç ve gereçler insan ihtiyaçları ve sorunları dolayısıyla ortaya çıkmış teknolojik gelişmelerdir. Teknoloji insan ve toplum hayatını kolaylaştıran en önemli buluşlar arasındadır. Her geçen gün üretilen teknolojik ürünler insanlık ve toplum için fayda ve yarar sağlamaya devam etmektedir. Ancak teknolojinin faydaları yanında zararları da bulunmaktadır.

     Tüm bu bilgilerden sonra genel olarak teknolojinin faydaları ve zararlarından bahsedelim:

Teknolojinin Faydaları

Teknolojinin ürünü olan bilgisayar ve internet sayesinde dünyanın bir ucundan öbür ucuna haberleşme, bilgi paylaşımı artmıştır.

Tıp alanında gelişen birçok tedavi usulleri ve yöntemleri sayesinde hastalıkların önüne geçilmiştir.

Toplumun yaşam standartını yükselterek modernleştirmiştir.

Üretilen ulaşım araçları sayesinde bir yerden bir yere gitmek kolaylaşmıştır.

Çeşitli araç, gereç ve makinelerin icadıyla insanların işleri daha da kolaylaşmıştır.

Okulların bilgisayar, internet, akıllı tahta, projeksiyon cihazları gibi teknolojik aletlerle donatılmasıyla öğrencilerin konuları görsel, belgesel ve video destekli görerek daha iyi kavranılması sağlanmıştır. Bu sayede eğitimde etkili öğrenme yöntemiyle birlikte ders anlatımında da faydalı olmuştur.

Teknoloji insanlara zamandan tasarruf sağlamıştır.

Teknolojik bilgi devletlerin birbirlerine üstünlük kurmasında etkili olmuştur.

İnsanlar arasında iletişim ve haberleşme kolaylaşmıştır.

Teknolojinin Zararları

Hayatımızı kolaylaştıran makinelerin ortaya çıkması, insanları tembelleştirmiştir.

Fabrikalarda ki makine atıkları, çeşitli yolcu taşıma araçlarından çıkan zararlı dumanlar hava, doğa ve çevre kirliliğini arttırmıştır.

Kimyasal ürünlerin artması sonucu insan sağlığı ile ilgili yeni hastalıklar ortaya çıkmıştır.

Teknoloji silah sanayisini geliştirerek en yıkıcı ve zararlı silahların üretilmesine neden olmuştur.

Küresel ısınma ortaya çıkmıştır.

Artan nüfusa yeni yerleşim alanları açabilmek için ormanlar yok edilmiştir.

İnsan yerine çeşitli makinelerin çalıştırılması birçok insanın işten çıkarılmasına neden olmuştur.

İnsanlık için tehlike olan kimyasal silahlar teknoloji ile üretiliyor.

Radyasyon yayan çeşitli teknolojik ürünler insan sağlığını tehdit etmektedir.

Birçok teknolojik aletlerin başında geçirilen zaman insanların bel, boyun gibi ağrılar ile baş başa kalmasına neden olmaktadır.

İnsanlar arası yüz yüze iletişim azalmıştır.

     Bu yazımızda genel olarak teknoloji ve teknolojik ürünlerin hayatımız üzerindeki etkilerinden bahsederek teknolojinin faydaları ve zararları üzerinde durduk., ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder